Dětský domov Vizovice

Zachované dokumentace o historii našeho dětského domova je málo. Víme, že rodinný domek na Chrastěšovské ulici původně patřil manželům Hábovým, kteří v roce 1930odešli do Ameriky. Domek prodali městu a to zde zřídilo Okresní sociální péči o děti. V roce 1948 byla provedena rozsáhlá přístavba. Po dokončení zde působil Okresní dětský domov pro 40 dětí.

Kapacita se postupně snižovala a od roku 1976 má dětský domov charakter rodinného typu. Budova byla zrekonstruována. Kromě skromných společných prostor zde byly vybudovány byty pro dvě rodinné skupiny. V každé žilo 10 dětí ve věku od 3, výjimečně od 2 let do doby přípravy na povolání. Sourozenci byli zásadně umisťováni do jedné rodinné skupiny. V každé rodince pracovali dva vychovatelé – teta a strýc.

Děti docházely do škol a zájmových organizací ve městě. Po ukončení základní školní docházky byly na základě svých schopností a zájmu zařazovány do různých škol a učilišť.

Téměř všechny děti přijaté do našeho domova měly prognózu dlouhodobého pobytu. V případě, že se důvody, pro které byla nařízena ústavní výchova daly do pořádku, vrátily se děti zpět do původních rodin. U několika dětí byla realizovaná pěstounská péče nebo adopce. Jejich úspěšnost v náhradních rodinách však nebyla dobrá.

V období let 2008 – 2009 proběhla další rekonstrukce celé budovy dětského domova. Investorem celé akce byl Krajský úřad Zlínského kraje a stavbu provedla firma První otrokovická stavební.

Kapacita zůstala i nadále pro 16 dětí žijících ve dvou rodinných skupinách.