Dětský domov Vizovice

JAK POMOCI?

Jsme malý dětský domov rodinného typu s kapacitou 16 dětí. Naše finanční zdroje jsou omezené, a proto se snažíme zapojit děti do mnoha projektů a aktivit.

Díky lidem, kteří nemyslí jen na sebe, se nám každoročně sejdou finance, či dary, které umožní dětem, aby měli věci a prožitky, které bychom ze svého rozpočtu nepořídili.

Peněžní dary nám pomohou zaplatit dětem zimní pobyt na horách, nebo letní sjíždění Vltavy aj.

Vybavení dětských pokojíčků už má svou nejlepší dobu dávno za sebou a i přes veškeré opravy mnohé dosluhuje, proto by děti uvítaly i finance na nový nábytek. Děti jsou rády jak darům peněžním, tak i hmotným. Hračka nebo oblečení vždy potěší a rozzáří dětské tváře.


Pokud se rozhodnete pomoci dětem poskytnutím finančního daru, pak můžete:

- odeslat sjednanou částku na účet 86-2054190267/0100, nebo

- předat pověřené pracovnici přímo v DD, která vystaví pokladní doklad a sepíše s Vámi smlouvu o účelu použití.

Pokud chcete dát dětem věcný dar:

- přineste jej do domova, pověřený zaměstnanec dar převezme, zaeviduje a předá dětem.